StreamLine TV

Direkt streaming med högsta ljudkvalitet genom Dolby Digital.

StreamLine TV skickar ljud från TV:n direkt till dina hörapparater med högsta ljudkvalitet (Dolby Digital). Enkel och användarvänlig hantering, och enastående lyssningsupplevelse utan mellankoppling.

Ingen begränsning

StreamLine TV ger dig det smidigaste sättet att se på TV tillsammans med din familj, om det finns fler i din familj som använder hörapparater från Signia. StreamLine TV har nämligen ingen begränsning i hur många hörapparater som kan vara kopplade samtidigt

Enkel kontroll via Signia App

Med Signia App kan du enkelt starta och pausa TV-streamingen såväl som justera volymen utan behov av en extra fjärrkontroll.

Läs mer om Signia App

Kompatibilitet med andra uppkopplingsteknologier från Signia

StreamLine TV är fullt kompatibel med andra streamingteknologier som erbjuds av Signia. På det sättet kan du acceptera ett telefonsamtal medan du ser på TV, och ljudet från din TV kommer automatiskt att pausas.

StreamLine TV är kompatibel med alla TV-apparater med en av följande kopplingar:

 1. TOSLINK cable (optisk/digital)
 2. RCA (cinch)
 3. Minijackadapter

Highlights:

 • Minijackadapter
 • Automatisk parning till hörapparaterna
 • Direkt streaming på upp till 10 m avstånd
 • Optisk in- och utgång
 • Stödjer Dolby Digital-ljud
 • Simultan streaming till flera par hörapparater med en StreamLine TV
 1. Inställningsknapp
 2. RCA-anslutningar
 3. TV-indikator
 4. Strömindikator
 5. Lägesknapp (endast för audionom)
 6. TOSLINK-anslutningar (optisk)
 7. Nätanslutning
 

Helt automatisk parning – para StreamLine TV med dina hörapparater i tre enkla steg:

 1. Starta StreamLine TV
 2. Stäng av och starta om dina hörapparater
 3. Placera båda hörapparaterna på StreamLine TV

Parningen startar automatiskt. Så snart parningen är klar, lyser båda LED-lamporna blått i ca 30 sekunder.

Parning behöver bara utföras en gång. StreamLine TV kan paras till flera par hörapparater.

Intuitiv LED display

Enkel hantering: Den intuitiva LED-displayen ger en tydlig överblick över StreamLine TV’s status.

Strömindikatorn är vit: StreamLine TV startas.

Båda indikatorerna blinkar blått: Strömmen är på. StreamLine TV är inte parad med någon hörapparat.

Båda indikatorerna lyser blått i ca 30 sek: Parkopplingen är slutförd.

Strömindikatorn är grön;TV-indikatorn är blå: StreamLine TV har en giltig TOSLINK-anslutning till den elektroniska enheten, oavsett om en ljudsignal spelas eller inte.

Båda indikatorerna är gröna: Sändaren får en ljudsignal via RCA-anslutningen.

Strömindikatorn är grön, TV-indikatorn blinkar grönt: StreamLine TV får ingen ljudsignal via RCA-anslutningen, eller så är volymen för låg.

Strömindikatorn är grön, TV-indikatorn blinkar rött: Signalformatet stöds inte.

Strömindikatorn är röd: Strömmen är på. StreamLine TV får ingen ljudsignal.

Båda indikatorerna blinkar rött: Fel. Kontakta din audionom.

How to handle StreamLine TV

How to pair hearing aids with Apple iPhone and StreamLive TV
How to use Signia StreamLine Mic with StreamLine TV

FAQs StreamLine TV

Currently, StreamLine TV is compatible with Signia Xperience and Signia Nx hearing aids with Bluetooth.

No, you do not necessarily need an app to use the StreamLine TV. However, you can use the Signia app as a remote control:

 • To adjust the volume, and
 • To start streaming remotely without any need to have a dedicated hearing program for TV streaming.

Learn more about the Signia app

No, you cannot pair your hearing aids with multiple StreamLine TVs at the same time.

In order to be able to stream from another StreamLine TV at home, you have to re-pair your hearing aids with it (turn the hearing aids off and on – by opening and closing the battery door -, put your hearing aids onto the top side of the StreamLine TV and wait for app. 30 seconds).

Yes. You can pair an unlimited number Bluetooth hearing aids with your StreamLine TV at the same time and you can stream to them at the same time as well.
StreamLine TV can be used without the Signia app.

In order to activate the TV Stream directly from the Nx Hearing Aids, please follow this workflow in Connexx:

If you fit any Nx instrument and you go to “Configuration” in Connexx you can set the Rocker Switch to “TV Stream” which automatically connects the hearing aid to the StreamLine TV.

This can be applied for short press and medium press.
Gå till toppen