Tona ut tinnitus.

Unika behandlingar för varaktig lindring.

Som ledande tillverkare och innovatör av hörapparater kretsar vår filosofi kring att förbättra livskvaliteten för människor med hörselproblem och tinnitus.

Vår tinnitusterapi med statiska ljudsignaler och havsvågor kompletteras nu av tonal tinnitus terapi. Signia hörapparater är de enda med inbyggd tonal tinnitusterapi som kan reducera effekterna av tinnitus och till och med få den att försvinna helt.*

Tinnitusterapi från Signia innebär en mindre stressig, mer fridfull sinnesstämning.

Moderna hörapparater: hjälper till att lindra tinnitus.

Hör det som är viktigt, utan stress.

Signia hörapparater är små tekniska underverk. Förutom att de förstärker ljudet och förbättrar hörupplevelsen, erbjuder de också en rad olika lösningar för att mildra effekterna av tinnitus.

Tinnitus är lika varierande som dess orsaker, men den kan delas in i tonal och icketonal tinnitus. Tonal tinnitus är vanligare och innebär att man upplever ett näst intill kontinuerligt ljud eller brusljud som överlappar varandra och har en väldefinierad frekvens, t.ex. i form av ett visslande, ringande eller brummande ljud. Icke tonala former av tinnitus omfattar brusande, klickande, knastrande och mullrande ljud.

Tre strategier, optimala resultat.

Signia hörapparater har tre olika strategier mot tinnitus.

Tinnitusterapi med statiskt brus och havsvågsbrus maskerar de störande tinnitusljuden med individuellt anpassade terapisignaler som avleder uppmärksamheten från tinnitusen och därmed reducerar dess effekter. Resultatet blir att dina klienter kan slappna av och koncentrera sig på vad de vill höra.

Vår nya tonala tinnitusterapi, som endast finns i Signia hörapparater, har visat sig minska besvären av tonal tinnitus och till och med kunna få symptomen att försvinna helt.* 

Tinnitusterapi med statiska ljudsignaler.

Mjuka och behagliga ljud som tar bort tinnitusbesvären.

Signia hörapparater har en tinnitusbrusfunktion som genererar adderade ljud i form av en mjuk terapisignal. Detta distraherar brukarna från deras tinnitus på ett effektivt sätt och hjälper dem att slappna av och njuta av livet. Det finns ett antal förprogrammerade signaler, och dessutom kan terapisignalerna anpassas för särskilda behov.

Statiska brussignaler använder sig av en sorts ljud som blandas med tinnitusbruset och distraherar brukaren från det. Signia hörapparater erbjuder fem olika signaltyper, så att du kan hjälpa dina klienter att välja den behagligaste lösningen.

Konfigurera de statiska signalerna “Rosa brus”, “Vitt brus”, “Talbrus”, “Högtonsbrus” eller “Brunt brus” brus fritt i Connexx och formge dem individuellt för att bemöta dina klienters särskilda behov.

Havsvågor som terapisignal mot tinnitus.

Vad kan vara mer avkopplande än ljudet på en havsstrand?

Terapisignalerna i form av havsvågor är inspirerade av det lugna ljudet av vatten som slår mot strandkanten och återskapar den avslappnade känslan man får på stranden. Havsvågsterapisignaler simulerar ljudet från havet för att skapa en positiv, lugnande och stressbefriande hörselupplevelse.

I Connexx kan du välja mellan fyra fluktuerande signaler: “Rullstensstrand”, “Klippstrand”, “Småstensstrand” och “Paradise Beach”. Den nya ”Paradise Beach” har utvecklats tillsammans med tinnitusexperten Dr. Pawel Jastreboff.

Först i världen: Tonal tinnitusterapi.

Få bort tinnitusljudet för att uppleva verklig sinnesfrid.

Signia hörapparater är de enda med inbyggd tonal tinnitusterapi som kan reducera effekterna av tinnitus och till och med få den att försvinna helt.*

Tonal tinnitusterapi är en kliniskt beprövad tinnitusterapi som det forskats mycket om och som visat sig vara särskilt effektiv för personer med tonal tinnitus, den vanligaste formen av tinnitus.

När tonal tinnitus uppträder tillsammans med hörselnedsättning har den tonala tinnitusterapin potentialen att få tinnitusen att försvinna helt*. Genom att tinnitusljuden förvisas till bakgrundsbruset under en längre tid minskar överstimuleringen och hjärnan lär sig att inte längre höra tinnitusljuden, så att ett liv utan tinnitus blir en reell möjlighet. Till skillnad från metoder där man använder statiskt brus och havsvågor och tillför ett extra terapiljud, behandlar den tonala tinnitusterapin tinnitussymptomen ljudlöst och diskret.

 * Powers, L., dos Santos, G.M., & Jons, C. (2016, september). Notchterapi: En nytt sätt att se på tinnitusbehandling. AudiologyOnline, Artikel 18365


Tinnitusterapi med brussignaler

Ett behagligt adderande ljud introduceras och maskerar det besvärande tinnitusbruset, så att brukaren distraheras från det.

Mörkgrått = Tinnitusfrekvens
Ljusgrått = Förstärkt bakgrundsljud
Rött = Tinnitusterapi

Tonal tinnitusterapi

Den tonala tinnitusterapin går ut på att definiera tinnitusfrekvensen exakt. Förstärkningen vid frekvensen reduceras sedan så att tinnitusljudet integreras harmoniskt i det allmänna bakgrundsljudet. 

Connexx: Skräddarsy behandlingen efter individen.

Med hjälp av Connexx och feedback från användaren kan tonal tinnitus definieras korrekt och lindras med hjälp av så kallad ”Notch Therapy”. Menyn vägleder dig steg för steg mot den optimala lösningen. Slutligen kan de olika hörselprogrammen ställas in med olika typer av tinnitusbehandling – statiska ljud, havsvågor eller ”Notch Therapy” – för en helt personlig lösning.

Frequency and volume of the tonal tinnitus are defined by automatic matching, manual matching or manual entry.
 
With the frequency check at the end of the adjustment process, you can ensure that the correct tinnitus frequency has been selected.
If all settings are correct, the tinnitus frequency notch can be set precisely. As a result, the annoying sound is relegated permanently into the background, making life without tinnitus a real possibility.
Tune out Tinnitus with Signia Notch Therapy. Unique therapies for lasting relief
Gå till toppen