Hjälper människor att höra det som är viktigt Signia Xperience

Signia Xperience nyckelfunktioner:

Strålande ljud

Förbättrad talförståelse

AI Digital Assistant

Automatisk situationsavläsning

Streaming via Bluetooth

Det är en tuff utmaning för alla hörapparater att anpassa sig efter dramatiska förändringar av plats. Antalet ljudkällor och signal-brusförhållandet förändras fullständigt och plötsligt. Hörandet kan gå från enkelt till nästan omöjlig på ett par sekunder när vi förflyttar oss från relativt tysta platser till t.ex. en trafikerad gata eller konferenssal.

Anledningen är att vanliga hörapparater endast kan lyssna och göra kvalificerade gissningar om den typ av situation som användaren befinner sig i. Alla befintliga hörapparater väljer mellan att höra vad som är direkt framför användaren, eller att lyssna på omgivningen. Signia Xperience är den första plattformen någonsin som inte gör denna kompromiss. Den kan ta hänsyn till båda samtidigt.

Detta låter användaren förstå tal från alla håll och i alla situationer – även när de är i rörelse.

Signia Xperience gör så att användare av hörapparater kan uppleva samma utmärkta nivå av hörselupplevelse, oavsett vart de går. Så de kan höra viktiga saker och delta fullt ut i livet.

Med dess revolutionerande YourSound-teknik levererar Signia Xperience överlägsen ljudbearbetning, tack vare våra unika akustiska rörelsesensorer. Signia Xperience mäter fler aspekter av ljud än någonsin tidigare – och för första gången någonsin, hur användarens rörelser påverkar hens hörselupplevelse i varje situation.

För första gången i världen är en rörelsesensor inbyggd i hörapparaterna för att ge avgörande information om användarens rörelser i hens akustiska omgivning. Baserat på denna information kan ljudbearbetningen optimeras för att leverera så naturligt ljud som möjligt, oavsett om de springer i parken eller sitter i ett möte.

Nästa generations akustiska sensorer levererar ljudlokalisering, detektering av egen röst, signal-brusförhållande och mycket mer. Genom att samla in mer information och egenskaper om den akustiska miljön runt användaren blir ljudåterskapandet mycket mer precist och mer detaljerat.

Denna unika kombination av avancerad ljudbearbetning med en korrekt bild av hur användaren rör sig i hens akustiska miljö ser till att hörapparaterna vet vad som är viktigt i varje ögonblick så att användaren alltid hör vad som är viktigt för hen.

Mer än 90 procent av Xperience-användare rapporterar en naturlig ljudupplevelse i rörelse.*

Användare av Xperience åtnjuter även avsevärt bättre talförståelse och en minskad lyssningsansträngning när talet kommer från sidan jämfört med liknande enheter.*

Som ett resultat är användare mer benägna att rekommendera Xperience hörapparater till en vän än jämförbara enheter.*


* Froehlich, Branda, Freels: Evidence for Dynamic Soundscape Processing benefits (Signia White Paper, 2019)

Signia Xperience - Hear what matters to you
Introducing Signia Xperience

Signia Xperience-teknik låter dig höra det som är viktigt för dig.

Upptäck hur Signia Xperience hjälper användare att förstå den som de pratar med samtidigt som de är fullständigt medvetna om deras omgivning så att de kan höra viktig information från sidorna och bakifrånTa på dig hörlurarna och klicka på exemplen nedan för att höra skillnaden:

Utan rörelsesensor

Conventional hearing aids detect a noisy situation with speech and activate directional microphones. Speakers talking at the sides of the hearing aid wearer are hard to understand.

Med akustiska rörelsesensorer

The hearing aids adjust their settings according to movement and relax the directional features so both conversation partners from the sides are understood clearly. Localization of traffic sounds is also possible.

Det perfekt anpassade ljudet

YourSound-tekniken använder dess djupgående förståelse om användarens individuella hörselmiljö och anpassningar för att leverera ett perfekt anpassat ljud, precis som det ska vara.

Dynamisk ljudbearbetning

levererar naturligt ljud och tal i varje situation, även i rörelse.

Bearbetning av egen röst

optimerar ljudet hos användarens egen röst.
 
Som ett resultat låter allting naturligt och användarna hör det som är viktigt för dem, oavsett var de är eller vart de går. När du t.ex. äter middag med vänner kan Signia Xperience göra så att de som du samtalar med och restaurangens bakgrundsmusik låter kristallklart och i perfekt harmoni. Och om en kypare närmar sig bakifrån och frågar om allt är till din belåtenhet, känner hörapparaterna igen denna viktiga talsignal över det allmänna bakgrundsljudet från andra restauranggäster.

Hör allt som är viktigt för dig

Ljudbearbetningen med stöd av akustiska rörelsesensorer hos Signia Xperience ger hörapparater en ny förmåga att bättre förstå deras användare, och vad som är viktigt för hen i varje ögonblick. Nu kan du erbjuda dina kunder ett tydligt sätt att delta i livet fullt ut, utan att kompromissa.

Det är dags att engagera sig, det är dags för Signia Xperience.

Signia Xperience hörapparater

FAQs Signia Xperience

Genom att analysera mer av ljuden kan hörapparaten förstå mer om den miljö som du befinner dig i och hur du kommunicerar, för att göra smarta val. Naturligtvis kan patienten alltid manuellt åsidosätta dessa val så att de bättre passar deras behov om så önskas.

Rörelsesensortekniken har blivit extremt exakt, och vi använder beprövad teknik för att ge vår ljudbearbetning tillförlitliga data. Men det är inte bara rörelsesensorer utan även kraftigare akustiska sensorer som ger en ny känslighet och gör vår redan befintliga känslighet kraftfullare.

I utbyte mot en liten ökning av förbrukning på grund av tillsatsen av de nya rörelsesensorerna och kretsarna, fås en mindre hörapparat med fler funktioner och därmed fler fördelar.

Genom att placera rörelsesensorer direkt i hörapparaterna kan vi dra nytta av att ha rörelsesensorerna tillgängliga hela tiden, så att de kan knytas till kärnan av den audiologiska bearbetningen.

Gå till toppen