Signia Assistant är det smarta nya sättet att bättre tillmötesgå dina patienters behov

Imagine being able to accompany your client every single step of their hearing journey outside your office?
Now you can – with the revolutionary Signia Assistant.

Signia Assistant är det smarta nya sättet att bättre möta dina kunders behov. Det fungerar som en förlängning av dig själv så att du kan se de utmaningar de upplever i sitt dagliga liv. Det hjälper dem också att optimera sin hörselupplevelse med självförtroende, eftersom 93 % av hörapparatbärarna säger att Signia Assistant ökar deras självförtroende för att lita på sina hörapparater och låter dem känna mer kontroll över sin hörapparats framgång.¹

Via Signia-appen på dina kunders smartphone – både iOS och Android – stödjer den revolutionerande artificiella intelligensen hos Signia Assistant dem 24/7 i form av intuitiv textbaserad dialog. Lätt att lära sig, den erbjuder små ljudjusteringar när det behövs och instruktionsvideor för att svara på hanteringsfrågor. Allt de behöver är deras Signia X eller AX hörapparater² och appen.
 

Världens första djupa neurala nätverk för hörapparater

Signia Assistant är ett mycket intelligent system som inspirerats av hur den mänskliga hjärnans neurala nätverk löser problem. Den lär sig genom varje interaktion, vilket sker helt utan att användaren märker något. Med sitt djupa neurala nätverk med artificiell intelligens ser assistenten till att slutanvändaren alltid får den bästa möjliga lösningen i varje given situation, alltid skräddarsydd utifrån hans eller hennes specifika behov och preferenser.


Detta innebär en revolution för hörselvården, som går från antaganden till datadriven kunskap och bort från förhållningssättet ”one-size-fits-all” till exakt justerad hörsel för varje individ.

Resultatet är att 93 % av alla som använder Signia Assistant ser det som en meningsfull innovation som ökar nöjdheten med deras hörapparater i svåra hörsituationer.¹ Därmed innebär Signia Assistant nästa nivå i den moderna, optimerade vården.

Full transparens och


integration i Connexx anpassningsprogramvara

I Connexx kan du se alla justeringar som Signia Assistant gjorde sedan din senaste session. Du kan se detaljer om varje specifik interaktion: situationen som din klient befann sig i vid ett visst datum och tidpunkt, problemet som krävde hjälp och lösningen som implementerades av assistenten.
Upptäck Connexx

En spelförändrande lösning

När de utrustas med hörapparater för första gången finns det mycket information att ta till sig. Många nya bärare känner sig osäkra på att hantera och rengöra sina enheter när de kommer hem. Vissa slutar till och med använda hörapparaterna om ett problem uppstår. Som ett resultat kan du ofta komma på att du upprepar information och instruktioner under uppföljande möten.

Signia Assistant löser dessa problem på ett briljant sätt. Det ger dina kunder enkla svar på alla frågor om hantering, inklusive att visa dem användbara videor i appen som är relevanta för deras specifika enhet. På så sätt får människor det stöd de behöver under hela introduktionsprocessen och du kan spendera tiden på uppföljningsmöten mer effektivt. Genom att tillhandahålla skräddarsydda inställningar specifika för varje individ ökar Signia Assistant nyttan av hörapparaterna, enl. 87 % av bärarna.¹ Signia Assistant uppfattas starkt som en meningsfull innovation och driver också försäljningen eftersom överväldigande 87 % av konsumenterna skulle välja hörapparater med en sådan assistent när de köper nya enheter.¹

Efter att ha använt Signia Assistant och upplevt dess fördelar skulle 8 av 10 personer rekommendera att prova hörapparater med Signia Assistant till en vän. Endast Signia erbjuder en så omfattande och övertygande lösning, vilket gör Signia Assistant till en stor skillnad för ditt företag.²

 

¹ Hoydal EH, Fisher R-L, Wolf V, Branda E, Aubreville M. Empowering the wearer: AI-based Signia Assistant allows individualized hearing care. Hearing Review. 2020;27(7):22-26
² Not compatible with Silk X

Signia Assistant
Din smarta lösning för nöjdare kunder

Med den nya Signia Assistant kan du:

 • Få dina kunder att känna sig i kontroll och säkra på att de kan få support 24/7
 • Öka din kundnöjdhet och konverteringsfrekvens med kraften att tillgodose nya och erfarna hörapparatbärares behov mer exakt
 • Öka kvaliteten på uppföljande möten genom en ny nivå av verkliga användningsinsikter
 • Finjustera med lätthet genom att se exakt hur dina kunder väljer att anpassa sin hörselupplevelse
 • Frigör din tid genom att minska antalet återbesök som kan undvikas genom enkel vägledning och mindre justeringar

För att ta del av alla dessa fördelar, uppmuntra dina kunder att använda Signia-appen – det är en liten ansträngning för att säkerställa en stor belöning för dig och för dem.

 

Ladda ner nu:

Signia-appen

Gör din hörupplevelse personlig

Läs mer

FAQs Signia Assistant

All Signia Xperience hearing aids with Bluetooth.  
Yes.  The Signia Assistant available for all performance levels

The Signia Assistant can apply solution to common issues by changing the following parameters of the first program of the hearing aids:

 • Own Voice Processing
 • Dynamic Soundscape Processing (DSP)
 • Gain/Compression

Yes.

There is a reset button for both you in Connexx and for the wearer in the app. This reverts the settings back to the original hearing aid fitting. To know more, please check the “Signia Assistant How-To” document available for download on this page.

There are several reasons why the Signia Assistant might not be available: 

 • Your client doesn't have an Xperience hearing aid with Bluetooth paired with the app.
 • Signia Assistant is not available in your country (please contact your Signia representative to know which countries Signia Assistant is available in).
 • Hearing aids were fitted before Signia Assistant was released (If this is the case, see Q7).

Yes, you need to connect the devices to Connexx, then go to the configuration page; there’s a checkbox for activating the Signia Assistant for previously fitted devices (pre-Signia Assistant).

If you’re using TeleCare, please ask your local contact how this can be utilized.

No. The processing power and neural network is hosted online, and there is not an offline solution. This also ensures that the knowledge encapsulated in it is always up to date. 
Yes, with the natural limitations in terms of tools for a monaural fitting.  
Gå till toppen