Offer your clients the gold standard in remote assistance

Sprawdzone rozwiązanie do zdalnej opieki audiologicznej

Bliższy kontakt z pacjentem

74% protetyków korzystających z TeleCare wykorzystuje system do utrzymania bliższego kontaktu z pacjentami, żeby zaoferować im lepszą obsługę.*

Wyższy poziom satysfakcji

7 na 10 protetyków korzystających z TeleCare zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że TeleCare zwiększa satysfakcję pacjentów.**

Wyższa akceptacja

Na zakup aparatów słuchowych decyduje się 19% więcej pacjentów korzystających z TeleCare niż niekorzystających z TeleCare.***
*Badanie Sivantos 2019

**Article, Gisele Munhoes dos Santos, Ph.D. 2019: Achieving Excellence In Customer Service with TeleCare
***Article, Matthias Froehlich, PhD,Eric Branda, AuD, PhD,Dirk Apel, BS, 2020: User Engagement with Signia TeleCare: A Way to Facilitate Hearing Aid Acceptance

Zaoferuj swoim pacjentom elastyczną i nowoczesną usługę.

Wypróbuj TeleCare – usługa jest bezpłatna!

How to work with TeleCare

How to register in TeleCare Portal
How to activate your clients for TeleCare
How to perform full live remote tuning via Connexx
How to perform basic remote tuning via TeleCare Portal
Client communication and monitoring via TeleCare
How to set up an organization in the TeleCare Portal

FAQs TeleCare

  • Aparaty słuchowe Signia hearing oraz smartfon pacjenta kompatybilny z aplikacją Signia. Informacje na temat kompatybilnych urządzeń możesz znaleźć na naszej stronie.
  • Stabilne połączenie internetewo po stronie protetyka (WLA, LAN z DSL/16MBit) oraz pacjenta (WLAN, LTE lub 4G).
  • Słuchawki z mikrofonem to połączeń głosowych oraz opcjonalnie kamera do połączeń wideo.

Proces rejestracji jest łatwy i intuicyjny. Dokładne informacje znajdziesz w naszym skrypcie szkoleniowym, filmie instruktażowym oraz w szkoleniu na platformie eCampus.

Tak. Obecnie oferujemy wszystkie funkcje systemu TeleCare całkowicie bezpłatnie.

Dane osobowe protetyków słuchu oraz pacjentów są całkowicie bezpieczne. Posiadamy kilka certyfikatów bezpieczeństwa i działamy w zgodzie z RODO. Ponadto portal TeleCare posiada certyfikat TRUSTe. Sivantos nie ma dostępu do Twoich danych osobowych.


Portal TeleCare i wszystkie dane z nim związane są przechowywane na serwerach dostarczonych przez Microsoft Azure. Dostęp do tych systemów jest ściśle kontrolowany i ograniczony. Każdy przypadek dostępu jest zapisywany i udokumentowany na potrzeby audytowe. Komunikacja pomiędzy komputerami protetyków słuchu lub urządzeniami pacjentów a serwerami jest zabezpieczona i zaszyfrowana protokołem HTTPS.

Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności danych. Cała komunikacja pomiędzy portalem TeleCare a aplikacją na urządzeniu pacjenta jest szyfrowana. Dostęp do portalu TeleCare jest zabezpieczony oddzielnym hasłem dla każdego pracownika gabinetu. Zarówno protetycy jak i pacjenci mogą być spokojni w kwestii bezpieczeństwa danych.

Technical requirements and prerequisites to use TeleCare and full-life remote fine-tuning:

Pobierz teraz:

Aplikacja Signia

Spersonalizuj swoje wrażenia słuchowe

Naucz się więcej

Mobile devices compatible with the Signia app:

  • Apple devices: The Signia app is compatible with all Apple devices with the iOS version 9.3 and higher.
  • Android devices: The Signia app is compatible with most of the Android (Android 5.0 and higher) devices.

For the optimal stability of the app while using it with our Bluetooth hearing aids we recommend using the following Android devices:

Idź do góry