Informacje o firmie

WS Audiology Denmark A/S

Nymøllevej 6
3540 Lynge
Denmark

Signia is a WS Audiology brand.

 

Sivantos Sp. z o.o.

Zarząd:

Ziad Mikati – Prezes Zarządu
Jörg Pahlen – Członek Zarządu
Agata Rubrycka-Dettlaff – Członek Zarządu
Joanna Topolińska – Członek Zarządu
Piotr Lubbe – Członek Zarządu

Adres:

Sivantos Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 6
61-013 Poznań

tel: +48 61 653 68 18
fax: +48 61 653 68 29

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000108882
REGON: 631028984 NIP: 783-14-47-931
Wysokość kapitału zakładowego: 830 000,- PLN

Idź do góry