Signia Nx - Przeglad Funkcji

Nasza platforma Signia Nx dostarcza naturalne słyszenie własnego głosu i zrozumiałość mowy w hałasie, zachowując zaawansowane systemy łączności.

Features

Performance Levels

Audiologia 7Nx 5Nx 3Nx 2Nx 1Nx

 OVP™ (Own Voice Processing)

●●●●● ●●●●● ●●●●●
Own Voice Processing (OVP™) wykorzystuje rozpoznawanie własnego głosu w czasie rzeczywistym dla dostarczenia naturalnego słyszenia własnego głosu. Dostępne dla urządzeń SLIM-RIC/RIC/BTE z łącznością Ultra HD e2e.

Klasyfikator 3D

●●●●● ●●●● ●●●
W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów klasyfikujących, które bazują na danych akustycznych, Klasyfikator 3D analizuje wielowymiarowe informacje ze środowiska użytkownika oraz jego komunikacji. Informacje o aktywności własnego głosu, stanie czujnika ruchu czy dane akustyczne używane są do dostosowania pracy aparatów słuchowych do potrzeb użytkownika. Detekcja ruchu dostępna dla urządzeń z łącznością Bluetooth.

Klarowność dźwięku

●●●●● ●●●● ●●● ●● ●●
Klarowność dźwięku zapewnia naturalny dźwięk, który pokrywa pełne spektrum sytuacji użytkowania. Wyjątkowa klarowność jest osiągana dzięki funkcjom takim, jak: Przestrzenność HD, rozszerzony zakres dynamiczny, rozszerzone pasmo przenoszenia, EchoShield, Muzyka HD, eWindScreen™, zarządzanie mową i hałasem oraz redukcja sprzężenia.

Jakość mowy

●●●●● ●●●● ●●● ●● ●●
Jakość mowy dostarcza ulepszoną zrozumiałość głosów innych ludzi w hałasie poprzez użycie ekskluzywnej technologii zwanej Ultra HD e2e. Funkcje wykorzystujące Ultra HD e2e, to zawężona kierunkowość, przestrzenny SpeechFocus™ oraz TwinPhone.

Łączność

Transmisja audio

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Aparaty słuchowe Signia Nx mogą być bezpośrednio połączone z urządzeniami Apple dla rozmów telefonicznych i transmisji audio – bez dodatkowych akcesoriów. Z akcesorium StreamLine Mic transmisja audio jest możliwa także z urządzeń Android i innych z łącznością Bluetooth. Z akcesorium StreamLine TV, wysokiej jakości dźwięk stereo może być przesyłany bezpośrednio do aparatów słuchowych Nx. Dostępne dla urządzeń wyposażonych w Bluetooth.

You Adjust

●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Technicznie ukierunkowani użytkownicy często doceniają dodatkową kontrolę nad aparatami słuchowymi. Aparaty Signia Nx oferują tym użytkownikom szeroką gamę opcji regulacyjnych poprzez aplikację Signia.

Zdalne wsparcie

TeleCare 

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●
TeleCare zapewnia zdalne usługi wliczając dodatkowe narzędzia do opieki nad pacjentami podczas ich całej podróży, zaczynając od rozmowy wstępnej, a na opiece po zakupowej skończywszy. Umożliwia bardziej efektywne okresy próbne i zapewnia większą elastyczność. Dodatkowo, wzrośnie zaangażowanie i autonomia użytkownika podczas całej jego podróży dzięki aplikacji Signia.
Performance Levels
7Nx

OVP™ (Own Voice Processing)

Own Voice Processing (OVP™) wykorzystuje rozpoznawanie własnego głosu w czasie rzeczywistym dla dostarczenia naturalnego słyszenia własnego głosu. Dostępne dla urządzeń SLIM-RIC/RIC/BTE z łącznością Ultra HD e2e.
●●●●●

Klasyfikator 3D

W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów klasyfikujących, które bazują na danych akustycznych, Klasyfikator 3D analizuje wielowymiarowe informacje ze środowiska użytkownika oraz jego komunikacji. Informacje o aktywności własnego głosu, stanie czujnika ruchu czy dane akustyczne używane są do dostosowania pracy aparatów słuchowych do potrzeb użytkownika. Detekcja ruchu dostępna dla urządzeń z łącznością Bluetooth.
●●●●●

Klarowność dźwięku

Klarowność dźwięku zapewnia naturalny dźwięk, który pokrywa pełne spektrum sytuacji użytkowania. Wyjątkowa klarowność jest osiągana dzięki funkcjom takim, jak: Przestrzenność HD, rozszerzony zakres dynamiczny, rozszerzone pasmo przenoszenia, EchoShield, Muzyka HD, eWindScreen™, zarządzanie mową i hałasem oraz redukcja sprzężenia.
●●●●●

Jakość mowy

Utilizes real-time recognition of the wearer’s voice to deliver a natural own-voice impression.
●●●●●

Łączność

Transmisja audio

Aparaty słuchowe Signia Nx mogą być bezpośrednio połączone z urządzeniami Apple dla rozmów telefonicznych i transmisji audio – bez dodatkowych akcesoriów. Z akcesorium StreamLine Mic transmisja audio jest możliwa także z urządzeń Android i innych z łącznością Bluetooth. Z akcesorium StreamLine TV, wysokiej jakości dźwięk stereo może być przesyłany bezpośrednio do aparatów słuchowych Nx. Dostępne dla urządzeń wyposażonych w Bluetooth.
●●●●●

You Adjust

Technicznie ukierunkowani użytkownicy często doceniają dodatkową kontrolę nad aparatami słuchowymi. Aparaty Signia Nx oferują tym użytkownikom szeroką gamę opcji regulacyjnych poprzez aplikację Signia.
●●●●●

Zdalne wsparcie

TeleCare

TeleCare zapewnia zdalne usługi wliczając dodatkowe narzędzia do opieki nad pacjentami podczas ich całej podróży, zaczynając od rozmowy wstępnej, a na opiece po zakupowej skończywszy. Umożliwia bardziej efektywne okresy próbne i zapewnia większą elastyczność. Dodatkowo, wzrośnie zaangażowanie i autonomia użytkownika podczas całej jego podróży dzięki aplikacji Signia.
●●●●●
Performance Levels
5Nx

OVP™ (Own Voice Processing)

Own Voice Processing (OVP™) wykorzystuje rozpoznawanie własnego głosu w czasie rzeczywistym dla dostarczenia naturalnego słyszenia własnego głosu. Dostępne dla urządzeń SLIM-RIC/RIC/BTE z łącznością Ultra HD e2e.
●●●●●

Klasyfikator 3D

W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów klasyfikujących, które bazują na danych akustycznych, Klasyfikator 3D analizuje wielowymiarowe informacje ze środowiska użytkownika oraz jego komunikacji. Informacje o aktywności własnego głosu, stanie czujnika ruchu czy dane akustyczne używane są do dostosowania pracy aparatów słuchowych do potrzeb użytkownika. Detekcja ruchu dostępna dla urządzeń z łącznością Bluetooth.
●●●●

Klarowność dźwięku

Klarowność dźwięku zapewnia naturalny dźwięk, który pokrywa pełne spektrum sytuacji użytkowania. Wyjątkowa klarowność jest osiągana dzięki funkcjom takim, jak: Przestrzenność HD, rozszerzony zakres dynamiczny, rozszerzone pasmo przenoszenia, EchoShield, Muzyka HD, eWindScreen™, zarządzanie mową i hałasem oraz redukcja sprzężenia.
●●●●

Jakość mowy

Utilizes real-time recognition of the wearer’s voice to deliver a natural own-voice impression.
●●●●

Łączność

Transmisja audio

Aparaty słuchowe Signia Nx mogą być bezpośrednio połączone z urządzeniami Apple dla rozmów telefonicznych i transmisji audio – bez dodatkowych akcesoriów. Z akcesorium StreamLine Mic transmisja audio jest możliwa także z urządzeń Android i innych z łącznością Bluetooth. Z akcesorium StreamLine TV, wysokiej jakości dźwięk stereo może być przesyłany bezpośrednio do aparatów słuchowych Nx. Dostępne dla urządzeń wyposażonych w Bluetooth.
●●●●●

You Adjust

Technicznie ukierunkowani użytkownicy często doceniają dodatkową kontrolę nad aparatami słuchowymi. Aparaty Signia Nx oferują tym użytkownikom szeroką gamę opcji regulacyjnych poprzez aplikację Signia.
●●●●●

Zdalne wsparcie

TeleCare

TeleCare zapewnia zdalne usługi wliczając dodatkowe narzędzia do opieki nad pacjentami podczas ich całej podróży, zaczynając od rozmowy wstępnej, a na opiece po zakupowej skończywszy. Umożliwia bardziej efektywne okresy próbne i zapewnia większą elastyczność. Dodatkowo, wzrośnie zaangażowanie i autonomia użytkownika podczas całej jego podróży dzięki aplikacji Signia.
●●●●●
Performance Levels
3Nx

OVP™ (Own Voice Processing)

Own Voice Processing (OVP™) wykorzystuje rozpoznawanie własnego głosu w czasie rzeczywistym dla dostarczenia naturalnego słyszenia własnego głosu. Dostępne dla urządzeń SLIM-RIC/RIC/BTE z łącznością Ultra HD e2e.
●●●●●

Klasyfikator 3D

W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów klasyfikujących, które bazują na danych akustycznych, Klasyfikator 3D analizuje wielowymiarowe informacje ze środowiska użytkownika oraz jego komunikacji. Informacje o aktywności własnego głosu, stanie czujnika ruchu czy dane akustyczne używane są do dostosowania pracy aparatów słuchowych do potrzeb użytkownika. Detekcja ruchu dostępna dla urządzeń z łącznością Bluetooth.
●●●

Klarowność dźwięku

Klarowność dźwięku zapewnia naturalny dźwięk, który pokrywa pełne spektrum sytuacji użytkowania. Wyjątkowa klarowność jest osiągana dzięki funkcjom takim, jak: Przestrzenność HD, rozszerzony zakres dynamiczny, rozszerzone pasmo przenoszenia, EchoShield, Muzyka HD, eWindScreen™, zarządzanie mową i hałasem oraz redukcja sprzężenia.
●●●

Jakość mowy

Utilizes real-time recognition of the wearer’s voice to deliver a natural own-voice impression.
●●●

Łączność

Transmisja audio

Aparaty słuchowe Signia Nx mogą być bezpośrednio połączone z urządzeniami Apple dla rozmów telefonicznych i transmisji audio – bez dodatkowych akcesoriów. Z akcesorium StreamLine Mic transmisja audio jest możliwa także z urządzeń Android i innych z łącznością Bluetooth. Z akcesorium StreamLine TV, wysokiej jakości dźwięk stereo może być przesyłany bezpośrednio do aparatów słuchowych Nx. Dostępne dla urządzeń wyposażonych w Bluetooth.
●●●●●

You Adjust

Technicznie ukierunkowani użytkownicy często doceniają dodatkową kontrolę nad aparatami słuchowymi. Aparaty Signia Nx oferują tym użytkownikom szeroką gamę opcji regulacyjnych poprzez aplikację Signia.
●●●●

Zdalne wsparcie

TeleCare

TeleCare zapewnia zdalne usługi wliczając dodatkowe narzędzia do opieki nad pacjentami podczas ich całej podróży, zaczynając od rozmowy wstępnej, a na opiece po zakupowej skończywszy. Umożliwia bardziej efektywne okresy próbne i zapewnia większą elastyczność. Dodatkowo, wzrośnie zaangażowanie i autonomia użytkownika podczas całej jego podróży dzięki aplikacji Signia.
●●●●●
Performance Levels
2Nx

OVP™ (Own Voice Processing)

Own Voice Processing (OVP™) wykorzystuje rozpoznawanie własnego głosu w czasie rzeczywistym dla dostarczenia naturalnego słyszenia własnego głosu. Dostępne dla urządzeń SLIM-RIC/RIC/BTE z łącznością Ultra HD e2e.

Klasyfikator 3D

W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów klasyfikujących, które bazują na danych akustycznych, Klasyfikator 3D analizuje wielowymiarowe informacje ze środowiska użytkownika oraz jego komunikacji. Informacje o aktywności własnego głosu, stanie czujnika ruchu czy dane akustyczne używane są do dostosowania pracy aparatów słuchowych do potrzeb użytkownika. Detekcja ruchu dostępna dla urządzeń z łącznością Bluetooth.

Klarowność dźwięku

Klarowność dźwięku zapewnia naturalny dźwięk, który pokrywa pełne spektrum sytuacji użytkowania. Wyjątkowa klarowność jest osiągana dzięki funkcjom takim, jak: Przestrzenność HD, rozszerzony zakres dynamiczny, rozszerzone pasmo przenoszenia, EchoShield, Muzyka HD, eWindScreen™, zarządzanie mową i hałasem oraz redukcja sprzężenia.
●●

Jakość mowy

Utilizes real-time recognition of the wearer’s voice to deliver a natural own-voice impression.
●●

Łączność

Transmisja audio

Aparaty słuchowe Signia Nx mogą być bezpośrednio połączone z urządzeniami Apple dla rozmów telefonicznych i transmisji audio – bez dodatkowych akcesoriów. Z akcesorium StreamLine Mic transmisja audio jest możliwa także z urządzeń Android i innych z łącznością Bluetooth. Z akcesorium StreamLine TV, wysokiej jakości dźwięk stereo może być przesyłany bezpośrednio do aparatów słuchowych Nx. Dostępne dla urządzeń wyposażonych w Bluetooth.
●●●●●

You Adjust

Technicznie ukierunkowani użytkownicy często doceniają dodatkową kontrolę nad aparatami słuchowymi. Aparaty Signia Nx oferują tym użytkownikom szeroką gamę opcji regulacyjnych poprzez aplikację Signia.
●●●●

Zdalne wsparcie

TeleCare

TeleCare zapewnia zdalne usługi wliczając dodatkowe narzędzia do opieki nad pacjentami podczas ich całej podróży, zaczynając od rozmowy wstępnej, a na opiece po zakupowej skończywszy. Umożliwia bardziej efektywne okresy próbne i zapewnia większą elastyczność. Dodatkowo, wzrośnie zaangażowanie i autonomia użytkownika podczas całej jego podróży dzięki aplikacji Signia.
●●●●●
Performance Levels
1Nx

OVP™ (Own Voice Processing)

Own Voice Processing (OVP™) wykorzystuje rozpoznawanie własnego głosu w czasie rzeczywistym dla dostarczenia naturalnego słyszenia własnego głosu. Dostępne dla urządzeń SLIM-RIC/RIC/BTE z łącznością Ultra HD e2e.

Klasyfikator 3D

W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów klasyfikujących, które bazują na danych akustycznych, Klasyfikator 3D analizuje wielowymiarowe informacje ze środowiska użytkownika oraz jego komunikacji. Informacje o aktywności własnego głosu, stanie czujnika ruchu czy dane akustyczne używane są do dostosowania pracy aparatów słuchowych do potrzeb użytkownika. Detekcja ruchu dostępna dla urządzeń z łącznością Bluetooth.

Klarowność dźwięku

Klarowność dźwięku zapewnia naturalny dźwięk, który pokrywa pełne spektrum sytuacji użytkowania. Wyjątkowa klarowność jest osiągana dzięki funkcjom takim, jak: Przestrzenność HD, rozszerzony zakres dynamiczny, rozszerzone pasmo przenoszenia, EchoShield, Muzyka HD, eWindScreen™, zarządzanie mową i hałasem oraz redukcja sprzężenia.
●●

Jakość mowy

Utilizes real-time recognition of the wearer’s voice to deliver a natural own-voice impression.
●●

Łączność

Transmisja audio

Aparaty słuchowe Signia Nx mogą być bezpośrednio połączone z urządzeniami Apple dla rozmów telefonicznych i transmisji audio – bez dodatkowych akcesoriów. Z akcesorium StreamLine Mic transmisja audio jest możliwa także z urządzeń Android i innych z łącznością Bluetooth. Z akcesorium StreamLine TV, wysokiej jakości dźwięk stereo może być przesyłany bezpośrednio do aparatów słuchowych Nx. Dostępne dla urządzeń wyposażonych w Bluetooth.
●●●●●

You Adjust

Technicznie ukierunkowani użytkownicy często doceniają dodatkową kontrolę nad aparatami słuchowymi. Aparaty Signia Nx oferują tym użytkownikom szeroką gamę opcji regulacyjnych poprzez aplikację Signia.
●●●●

Zdalne wsparcie

TeleCare

TeleCare zapewnia zdalne usługi wliczając dodatkowe narzędzia do opieki nad pacjentami podczas ich całej podróży, zaczynając od rozmowy wstępnej, a na opiece po zakupowej skończywszy. Umożliwia bardziej efektywne okresy próbne i zapewnia większą elastyczność. Dodatkowo, wzrośnie zaangażowanie i autonomia użytkownika podczas całej jego podróży dzięki aplikacji Signia.
●●●●●
●●●●● = highest feature performance

Signia Nx: wyjątkowe przetwarzanie dźwięku

Wyrafinowana technologia chipu Signia Nx to doskonała wydajność w niewielkim rozmiarze. Technologia ta zapewnia łączność Ultra HD e2e oraz Bluetooth w najmniejszych możliwych konstrukcjach.
Poznaj Signia Nx
Idź do góry