Signia Xperience gjør mennesker i stand til å få med seg det som er viktig

Nøkkelfunksjoner

Fremragende lyd

Forbedret taleforståelse

Digital AI-assistent

Automatisk situasjonsgjenkjenning

Bluetooth-streaming

Bakgrunnsstøy endres konstant. Det er derfor en utfordring for høreapparater å tilpasse seg til disse endringene i lydmiljøet. Antall lydkilder og signalstøy-forholdet endres fullstendig og plutselig. Å høre kan gå fra å være lett til umulig på få sekunder ettersom vi forflytter oss i ulike lydmiljøer.

Årsaken til dette er at tradisjonelle høreapparater kan bare lytte og anta hvilken lyttesituasjon brukeren befinner seg i. Eksisterende høreapparater velger mellom å høre hva som er rett foran brukeren eller å høre omgivelsene generelt. Signia Xperience er den første høreapparatplattformen som ikke gjør det kompromisset. Den kan gjøre begge deler samtidig.

Det gjør at brukerne kan forstå tale fra alle retninger i alle situasjoner, selv når de er i bevegelse

Signia Xperience gir brukeren en konstant lydopplevelse og samme hørbarhet uansett hva brukeren gjør, og hvor brukeren er.

Med YourSound technology kan Signia Xperience levere en overlegen lydprosessering ved hjelp av våre unike akustiske bevegelsessonsorer. De måler flere aspekter av lyden enn noen gang, og for første gang hvordan brukerens bevegelser påvirker hørselen hans/hennes.

Verdens første til å ha innebygget bevegelsessensor i høreapparatet for å gi viktig informasjon om brukerens bevegelser i akustiske omgivelser. Basert på denne informasjonen optimaliseres lydprosesseringen for å gi en så naturlig lyd som mulig, uansett om brukeren sitter stille, går eller løper en tur.

Den nyeste generasjon av akustiske sensorer er ansvarlig for lokalisering av lyd, detektere egen stemme, analysere signal-støy-forholdet og mye mer. Ved å innhente vesentlig mer informasjon om brukerens akustiske omgivelser enn tidligere, kan Signia Xperience levere et langt mer levende og detaljert lydbilde.

Den unike kombinasjonen av avansert lydbehandling og data om brukerens bevegelse i forskjellige lydmiljøer, sikrer at høreapparatet vet hva som er viktigst å høre til enhver tid, så brukeren kan høre det som betyr noe for dem.

Over 90 prosent av Xperience-brukerne rapporterer at de har en naturlig lydopplevelse under bevegelse.*

Studie viser at Signia Xperience-brukere har en signifikant forbedring av både taleforståelse og mindre lytteinnsats når tale kommer fra siden mens de er i bevegelse og i ro, sammenlignet med tilsvarende høreapparater. *

Tilfredsheten med Xperience-høreapparater i bakgrunnsstøy er over 90%, noe som er vesentlig høyere enn korresponderende verdier i nylige MarkeTrak/EuroTrak undersøkelser.

Dermed er det mer sannsynlig at brukerne anbefaler Xperience-høreapparater til en venn enn det er tilfellet med tilsvarende høreapparater. *

* Froehlich, Branda, Freels: Evidence for Dynamic Soundscape Processing benefits (Signia White Paper, 2019)

Signia Xperience - Hør det som er viktig for deg
Signia Xperience introduksjon

Signia Xperience-teknologi lar deg høre det som betyr noe for deg.

Opplev hvordan Signia Xperience hjelper brukere med å høre deres samtalepartnere og samtidig er fullt ut oppmerksom på lydene fra omgivelsene. De kan høre viktige hint fra sidene og bakfra. Ta på deg hodetelefonene dine og klikk på eksemplene nedenfor for å høre forskjellen:

Uten bevegelsessensorer

Tradisjonelle høreapparat gjenkjenner en støyende situasjon med tale og aktiverer retningsmikrofonene. De som prater ved siden av høreapparatbrukeren er vanskelig å forstå.

Med akustiske bevegelsessensorer

Høreapparatet justerer seg etter bevegelse og demper retningsfunksjonene, så begge samtalepartnere fra sidene forstås klart. Lokalisering av trafikklyder er også mulig.

Mestrer perfekt skreddersydd lyd

YourSound technology anvender en dyptgående forståelse av brukerens individuelle lyttemiljø og preferanser for å kunne levere en personlig, skreddersydd lyd.

Dynamic Soundscape Processing

gir naturlig lyd og tale i alle situasjoner, selv når man er i bevegelse.

Own Voice Processing

Sørger for at brukerens egen stemme høres naturlig.


Resultatet er at alt høres naturlig og brukerne hører det som er viktig for dem, uansett hvor de er, og hvor de går. For eksempel under en middag ute på byen med venner, Signia Xperience sørger for at samtalepartnerne og restaurantens levende musikk i bakgrunnen høres krystallklart og i perfekt balanse. Hvis en servitør kommer bakfra og spør om alt er ok, vil apparatene oppdage dette viktige telesignalet i kontrast til den generelle bakgrunnsstøyen fra de andre gjestene.

Hør det som betyr noe for deg

De akustiske bevegelsessensorene gir lydbehandlingen i Signia Xperience mye mer informasjon, så høreapparatene kan forstå hva som er viktig for brukeren til enhver tid. Nå kan du gi dine brukere den lytteopplevelsen de gjerne vil ha.

Det er på tide å ta skrittet, det er tid for Signia Xperience

Signia Xperience høreapparater

FAQs Signia Xperience

Ved å analysere flere forskjellige input kan høreapparatet forstå flere detaljer om det lydmiljøet du befinner deg i, og kan foreta intelligente valg. Brukeren kan naturligvis alltid ta styringen og selv bestemme hvis det er ønskelig.

Bevegelsessensor-teknologien har blitt meget presis, og vi bruker testet teknologi for at gi vår lydbehandling pålitelig input. Det er ikke bevegelsessensorene alene, men tilføyelsen av kraftige akustiske sensorer som tilføyer en ny dimensjon av lydbehandlingen.

I bytte for en liten økning i strømbruk pga. bevegelsessensoren og den nye chipp-en, får brukeren et mindre apparat med flere egenskaper og dermed flere fordeler i hverdagen.

Ved å plassere sensoren direkte i høreapparatet har vi alltid adgang til bevegelsesdata, så den blir en del av den audiologiske lydbehandlingen.

Gå til toppen