StreamLine TV

Direkte streaming i Dolby Digital lydkvalitet.

StreamLine TV sender lyden fra TV-en direkte til høreapparatene i Dolby Digital kvalitet. Den tilbyr intuitiv, helautomatisk håndtering for å gi deg en førsteklasses trådløs lytteopplevelse.

Kan brukes av flere

StreamLine TV tilbyr en enkel måte å se TV med familien på, hvis det er flere i familien som bruker høreapparat. Flere brukere kan benytte direkte streaming fra StreamLine TV samtidig, såfremt de har kompatible Signia høreapparater.

Enkel fjernjustering via app

Ved å bruke Signia app kan brukeren enkelt starte og sette TV-streamingen på pause, samt justere volumet som han/hun ønsker uten behov for brukerkontroll på høreapparatet.

Mer om Signia app

Kompatibilitet med andre Signia tilkoblingsteknologier

StreamLine TV er kompatibel med andre streaming-teknologier som Signia tilbyr. Så brukeren kan godta et innkommende anrop mens han/hun ser TV, og streamingen fra TV-en vil automatisk bli satt på pause.

StreamLine TV er kompatibel med alle fjernsyn med en av følgende forbindelser:

 1. TOSLINK kabel (optisk / digital)

 2. RCA-kabel (analog)

 3. Jack adapter

Nøkkelfunksjoner:

 • Automatisk paring med høreapparater
 • Direkte streaming opp til en distanse på 10m
 • Optisk input og output
 • Støtter Dolby Digital sound
 • Streaming til flere sett høreapparater samtidig med en StreamLine TV
 1. Oppsettknapp
 2. RCA-tilkoblinger
 3. TV-indikator
 4. Strømindikator
 5. Modusknapp
 6. TOSLINK-tilkoblinger (optisk)
 7. Strømtilkobling
 

Automatisk paring - par StreamLine TV med høreapparatene dine i tre enkle steg:

 1. Slå på StreamLine TV

 2. Slå høreapparatene av og på

 3. Plasser begge høreapparatene oppå StreamLine TV

Paringsprosessen starter automatisk. Så snart paringen er fullført lyser begge LED-indikatorene blått i cirka 30 sekunder.


Paringen trenger kun å gjennomføres en gang. StreamLine TV kan pares med flere sett høreapparater.

Intuitiv LED indikator

Enkel håndtering: LED-indikatorene gir en klar oversikt av statusen til StreamLine TV.

Strømindikatoren er hvit: StreamLine TV starter opp.

Begge indikatorer blinker blått: StreamLine TV er på, men ikke paret til et høreapparat.

Begge indikatorer er blå i cirka 30 sekunder: Paringen er fullført.

Strømindikatoren er grønn og TV-indikatoren er blå: StreamLine TV er koblet til en elektronisk enhet (uavhengig av om det spilles et lydsignal eller ikke).

Begge indikatorene er grønne: StreamLine TV mottar et lydsignal via RCA-tilkoblingen.

Strømindikatoren er grønn og TV-indikatoren blinker grønt: StreamLine TV mottar ikke noe lydsignal via RCA-tilkoblingen eller volumet er for lavt.

Strømindikatoren er grønn og TV-indikatoren blinker rødt: Signalformatet støttes ikke.

Strømindikatoren er rød: StreamLine TV er på, men mottar ikke noe lydsignal.

Begge indikatorer blinker rødt: Feil. Kontakt din høreapparatspesialist.

Hvordan sette opp StreamLine TV

Hvordan pare høreapparatene med iPhone og StreamLive TV
Hvordan bruke Signia StreamLine Mic med StreamLine TV

FAQs StreamLine TV

For øyeblikket er StreamLine TV kompatibel med alle Signia Nx, X og AX høreapparater med Bluetooth-tilkobling.

Nei, du trenger ikke en app for å bruke StreamLine TV. Men, du kan bruke Signia-appen som en fjernkontroll:
 • til å justere volumet, og
 • starte streamingen uten å måtte ha et spesielt lytteprogram for TV-streaming.

Lær mer om Signia App

Ja. Du kan pare et ubegrenset antall Bluetooth-høreapparater med din StreamLine TV, og du kan streame til alle høreapparatene samtidig.

Nei, du kan ikke pare høreapparatene dine med flere StreamLine TV på en gang.

For å kunne streame fra en annen StreamLine TV hjemme, må du pare høreapparatene på nytt med StreamLine TV (skru høreapparatene av og på ved å åpne og lukke batteriluken, legg høreapparatene oppå StreamLine TV og vent i cirka 30 sekunder).

Ja. Høykvalitets Dolby Digital Sound er kompatibelt med StreamLine TV.

StreamLine TV kan brukes uten Signia-appen.

For å kunne aktivere TV-streaming direkte fra Nx høreapparatene, vennligst følg denne arbeidsflyten i Connexx:

Når du tilpasser Nx apparater og du går til “konfigurasjon” i Connexx, kan du aktivere “TV Stream” på trykknappen, så høreapparatet automatisk kobles til StreamLine TV.

Det kan programmeres som kort trykk eller medium trykk.

Gå til toppen