Signia Nx - Funktionsöversikt

Vår banbrytande plattform Signia Nx återger den mest naturliga egna rösten och talförståelsen i buller samtidigt som den kombinerar de mest avancerade anslutbarhetssystemen.

Funktioner

Prestandanivåer

Audiologi 7Nx 5Nx 3Nx 2Nx 1Nx

OVP™ (bearbetning av egen röst)

●●●●● ●●●●● ●●●●●
Bearbetning av egen röst (OVP™) utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst. Tillgänglig för SLIM-RIC/RIC/BTE-enheter med Ultra HD e2e.

3D Classifier

●●●●● ●●●● ●●●
Till skillnad från vanliga klassificeringssystem som använder sig av akustiska data analyserar 3D Classifier information i många olika dimensioner från användarens omgivning och kommunikationsbeteende. Information om användarens röstaktivitet, rörelser och akustiska data används för att anpassa hörapparaternas svar på användarens behov. Rörelsedetektering finns tillgänglig för hörapparater med Bluetooth.

Sound Clarity

●●●●● ●●●● ●●● ●● ●●
Sound Clarity ger ett levande ljud som täcker användarsituationens fulla spektrum. Klarhet utöver det vanliga uppnås med funktioner som: HD Spatial, utökat dynamiskt spann, utökad bandbredd, EchoShield, HD Music, eWindScreen™, tal- och bullerhantering och feedbackannullering.

Speech Quality

●●●●● ●●●● ●●● ●● ●●
Speech Quality ger förbättrad förståelse för andra människors röster genom att använda en exklusiv teknik som kallas Ultra HD e2e. Funktioner som använder Ultra HD e2d är bland annat Narrow Directionality, Spatial SpeechFocus™ och TwinPhone.

Anslutbarhet

Direktströmning

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Hörapparaterna Signia Nx kan anslutas direkt till Apple-enheter för telefonsamtal och ljudströmning – utan ytterligare tillbehör. Med StreamLine Mic-tillbehöret går det även att direktströmma från Android-enheter och andra mobila enheter med Bluetooth. Med tillbehöret StreamLine TV kan stereoljud av hög kvalitet strömmas direkt till Nx-hörapparaterna. Tillgänglig för enheter utrustade med Bluetooth.

Du justerar

●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Tekniskt intresserade användare uppskattar ofta att de kan ha extra kontroll över sina hörapparater. Hörapparaterna Signia Nx erbjuder dessa användare ett omfattande utbud av justeringsmöjligheter via Signia-appen.

Hörselvård på avstånd

TeleCare 

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●
TeleCare erbjuder tjänster på avstånd, däribland ytterligare verktyg för att följa upp patienterna under hela deras resa med början före första mötet och med fortsättning även efter köp. Den bidrar till en mer lyckad utprovningsfas och ger ökad flexibilitet. Dessutom ökar användarens engagemang och självständighet under hela resan med Signia-appen.
Prestandanivåer
7Nx

OVP™ (bearbetning av egen röst)

Bearbetning av egen röst (OVP™) utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst. Tillgänglig för SLIM-RIC/RIC/BTE-enheter med Ultra HD e2e.
●●●●●

3D Classifier

Till skillnad från vanliga klassificeringssystem som använder sig av akustiska data analyserar 3D Classifier information i många olika dimensioner från användarens omgivning och kommunikationsbeteende. Information om användarens röstaktivitet, rörelser och akustiska data används för att anpassa hörapparaternas svar på användarens behov. Rörelsedetektering finns tillgänglig för hörapparater med Bluetooth.
●●●●●

Sound Clarity

Sound Clarity ger ett levande ljud som täcker användarsituationens fulla spektrum. Klarhet utöver det vanliga uppnås med funktioner som: HD Spatial, utökat dynamiskt spann, utökad bandbredd, EchoShield, HD Music, eWindScreen™, tal- och bullerhantering och feedbackannullering.
●●●●●

Speech Quality

Utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst.
●●●●●

Anslutbarhet

Direktströmning

Hörapparaterna Signia Nx kan anslutas direkt till Apple-enheter för telefonsamtal och ljudströmning – utan ytterligare tillbehör. Med StreamLine Mic-tillbehöret går det även att direktströmma från Android-enheter och andra mobila enheter med Bluetooth. Med tillbehöret StreamLine TV kan stereoljud av hög kvalitet strömmas direkt till Nx-hörapparaterna. Tillgänglig för enheter utrustade med Bluetooth.
●●●●●

Du justerar

Tekniskt intresserade användare uppskattar ofta att de kan ha extra kontroll över sina hörapparater. Hörapparaterna Signia Nx erbjuder dessa användare ett omfattande utbud av justeringsmöjligheter via Signia-appen.
●●●●●

Hörselvård på avstånd

TeleCare

TeleCare erbjuder tjänster på avstånd, däribland ytterligare verktyg för att följa upp patienterna under hela deras resa med början före första mötet och med fortsättning även efter köp. Den bidrar till en mer lyckad utprovningsfas och ger ökad flexibilitet. Dessutom ökar användarens engagemang och självständighet under hela resan med Signia-appen.
●●●●●
Prestandanivåer
5Nx

OVP™ (bearbetning av egen röst)

Bearbetning av egen röst (OVP™) utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst. Tillgänglig för SLIM-RIC/RIC/BTE-enheter med Ultra HD e2e.
●●●●●

3D Classifier

Till skillnad från vanliga klassificeringssystem som använder sig av akustiska data analyserar 3D Classifier information i många olika dimensioner från användarens omgivning och kommunikationsbeteende. Information om användarens röstaktivitet, rörelser och akustiska data används för att anpassa hörapparaternas svar på användarens behov. Rörelsedetektering finns tillgänglig för hörapparater med Bluetooth.
●●●●

Sound Clarity

Sound Clarity ger ett levande ljud som täcker användarsituationens fulla spektrum. Klarhet utöver det vanliga uppnås med funktioner som: HD Spatial, utökat dynamiskt spann, utökad bandbredd, EchoShield, HD Music, eWindScreen™, tal- och bullerhantering och feedbackannullering.
●●●●

Speech Quality

Utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst.
●●●●

Anslutbarhet

Direktströmning

Hörapparaterna Signia Nx kan anslutas direkt till Apple-enheter för telefonsamtal och ljudströmning – utan ytterligare tillbehör. Med StreamLine Mic-tillbehöret går det även att direktströmma från Android-enheter och andra mobila enheter med Bluetooth. Med tillbehöret StreamLine TV kan stereoljud av hög kvalitet strömmas direkt till Nx-hörapparaterna. Tillgänglig för enheter utrustade med Bluetooth.
●●●●●

Du justerar

Tekniskt intresserade användare uppskattar ofta att de kan ha extra kontroll över sina hörapparater. Hörapparaterna Signia Nx erbjuder dessa användare ett omfattande utbud av justeringsmöjligheter via Signia-appen.
●●●●●

Hörselvård på avstånd

TeleCare

TeleCare erbjuder tjänster på avstånd, däribland ytterligare verktyg för att följa upp patienterna under hela deras resa med början före första mötet och med fortsättning även efter köp. Den bidrar till en mer lyckad utprovningsfas och ger ökad flexibilitet. Dessutom ökar användarens engagemang och självständighet under hela resan med Signia-appen.
●●●●●
Prestandanivåer
3Nx

OVP™ (bearbetning av egen röst)

Bearbetning av egen röst (OVP™) utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst. Tillgänglig för SLIM-RIC/RIC/BTE-enheter med Ultra HD e2e.
●●●●●

3D Classifier

Till skillnad från vanliga klassificeringssystem som använder sig av akustiska data analyserar 3D Classifier information i många olika dimensioner från användarens omgivning och kommunikationsbeteende. Information om användarens röstaktivitet, rörelser och akustiska data används för att anpassa hörapparaternas svar på användarens behov. Rörelsedetektering finns tillgänglig för hörapparater med Bluetooth.
●●●

Sound Clarity

Sound Clarity ger ett levande ljud som täcker användarsituationens fulla spektrum. Klarhet utöver det vanliga uppnås med funktioner som: HD Spatial, utökat dynamiskt spann, utökad bandbredd, EchoShield, HD Music, eWindScreen™, tal- och bullerhantering och feedbackannullering.
●●●

Speech Quality

Utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst.
●●●

Anslutbarhet

Direktströmning

Hörapparaterna Signia Nx kan anslutas direkt till Apple-enheter för telefonsamtal och ljudströmning – utan ytterligare tillbehör. Med StreamLine Mic-tillbehöret går det även att direktströmma från Android-enheter och andra mobila enheter med Bluetooth. Med tillbehöret StreamLine TV kan stereoljud av hög kvalitet strömmas direkt till Nx-hörapparaterna. Tillgänglig för enheter utrustade med Bluetooth.
●●●●●

Du justerar

Tekniskt intresserade användare uppskattar ofta att de kan ha extra kontroll över sina hörapparater. Hörapparaterna Signia Nx erbjuder dessa användare ett omfattande utbud av justeringsmöjligheter via Signia-appen.
●●●●

Hörselvård på avstånd

TeleCare

TeleCare erbjuder tjänster på avstånd, däribland ytterligare verktyg för att följa upp patienterna under hela deras resa med början före första mötet och med fortsättning även efter köp. Den bidrar till en mer lyckad utprovningsfas och ger ökad flexibilitet. Dessutom ökar användarens engagemang och självständighet under hela resan med Signia-appen.
●●●●●
Prestandanivåer
2Nx

OVP™ (bearbetning av egen röst)

Bearbetning av egen röst (OVP™) utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst. Tillgänglig för SLIM-RIC/RIC/BTE-enheter med Ultra HD e2e.

3D Classifier

Till skillnad från vanliga klassificeringssystem som använder sig av akustiska data analyserar 3D Classifier information i många olika dimensioner från användarens omgivning och kommunikationsbeteende. Information om användarens röstaktivitet, rörelser och akustiska data används för att anpassa hörapparaternas svar på användarens behov. Rörelsedetektering finns tillgänglig för hörapparater med Bluetooth.

Sound Clarity

Sound Clarity ger ett levande ljud som täcker användarsituationens fulla spektrum. Klarhet utöver det vanliga uppnås med funktioner som: HD Spatial, utökat dynamiskt spann, utökad bandbredd, EchoShield, HD Music, eWindScreen™, tal- och bullerhantering och feedbackannullering.
●●

Speech Quality

Utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst.
●●

Anslutbarhet

Direktströmning

Hörapparaterna Signia Nx kan anslutas direkt till Apple-enheter för telefonsamtal och ljudströmning – utan ytterligare tillbehör. Med StreamLine Mic-tillbehöret går det även att direktströmma från Android-enheter och andra mobila enheter med Bluetooth. Med tillbehöret StreamLine TV kan stereoljud av hög kvalitet strömmas direkt till Nx-hörapparaterna. Tillgänglig för enheter utrustade med Bluetooth.
●●●●●

Du justerar

Tekniskt intresserade användare uppskattar ofta att de kan ha extra kontroll över sina hörapparater. Hörapparaterna Signia Nx erbjuder dessa användare ett omfattande utbud av justeringsmöjligheter via Signia-appen.
●●●●

Hörselvård på avstånd

TeleCare

TeleCare erbjuder tjänster på avstånd, däribland ytterligare verktyg för att följa upp patienterna under hela deras resa med början före första mötet och med fortsättning även efter köp. Den bidrar till en mer lyckad utprovningsfas och ger ökad flexibilitet. Dessutom ökar användarens engagemang och självständighet under hela resan med Signia-appen.
●●●●●
Prestandanivåer
1Nx

OVP™ (bearbetning av egen röst)

Bearbetning av egen röst (OVP™) utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst. Tillgänglig för SLIM-RIC/RIC/BTE-enheter med Ultra HD e2e.

3D Classifier

Till skillnad från vanliga klassificeringssystem som använder sig av akustiska data analyserar 3D Classifier information i många olika dimensioner från användarens omgivning och kommunikationsbeteende. Information om användarens röstaktivitet, rörelser och akustiska data används för att anpassa hörapparaternas svar på användarens behov. Rörelsedetektering finns tillgänglig för hörapparater med Bluetooth.

Sound Clarity

Sound Clarity ger ett levande ljud som täcker användarsituationens fulla spektrum. Klarhet utöver det vanliga uppnås med funktioner som: HD Spatial, utökat dynamiskt spann, utökad bandbredd, EchoShield, HD Music, eWindScreen™, tal- och bullerhantering och feedbackannullering.
●●

Speech Quality

Utnyttjar igenkänning av användarens röst i realtid för att återge en naturlig egen röst.
●●

Anslutbarhet

Direktströmning

Hörapparaterna Signia Nx kan anslutas direkt till Apple-enheter för telefonsamtal och ljudströmning – utan ytterligare tillbehör. Med StreamLine Mic-tillbehöret går det även att direktströmma från Android-enheter och andra mobila enheter med Bluetooth. Med tillbehöret StreamLine TV kan stereoljud av hög kvalitet strömmas direkt till Nx-hörapparaterna. Tillgänglig för enheter utrustade med Bluetooth.
●●●●●

Du justerar

Tekniskt intresserade användare uppskattar ofta att de kan ha extra kontroll över sina hörapparater. Hörapparaterna Signia Nx erbjuder dessa användare ett omfattande utbud av justeringsmöjligheter via Signia-appen.
●●●●

Hörselvård på avstånd

TeleCare

TeleCare erbjuder tjänster på avstånd, däribland ytterligare verktyg för att följa upp patienterna under hela deras resa med början före första mötet och med fortsättning även efter köp. Den bidrar till en mer lyckad utprovningsfas och ger ökad flexibilitet. Dessutom ökar användarens engagemang och självständighet under hela resan med Signia-appen.
●●●●●
●●●●● = högsta funktionsprestanda

Signia Nx: Enastående ljudbildsbearbetning

Den sofistikerade chiptekniken i Signia Nx ger ännu mer prestanda på ännu mindre utrymme. Dess ledande teknik möjliggör avancerad anslutbarhet i den minsta av hörapparater med hjälp av Ultra HD e2e och Bluetooth.
Upptäck Signia Nx
Gå till toppen