Vi introduserer Signia Connexx

Det perfekte verktøy til perfekte tilpasninger.

Connexx er vårt verktøy for tilpassing av våre høreapparater, og har nå blitt oppdatert og forbedret. Connexx 9 hjelper deg gjennom hvert eneste trinn og gir deg en hurtig, effektiv og intuitiv arbeidsflyt.

Connexx med Augmented Xperience

First Fit i Connexx konfigurerer Signia AX-høreapparater, slik at brukeren kan høre det som er viktig for ham eller henne. First Fit-innstillingene er nøye optimalisert for å gi hver bruker et godt utgangspunkt.

Dynamic Soundscape Processing (DSP)-kontrollen i Connexx har en glidebryter, slik at du kan tilpasse til kundenes individuelle behov. Denne glidebryteren har bedre ytelse enn noen gang takket være vår nye teknologi Augmented Focus™.

Kundene dine kan bruke Signia Assistenten til å optimalisere lyden i situasjoner som er viktige for dem. Assistenten kan fininnstille DSP-glidebryteren og vise deg eventuelle endringer som avviker fra de opprinnelige innstillingene. Dette gir deg full kontroll over kundenes høreopplevelse.

Signia Assistant – se alle detaljer med Connexx

Signia Assistant er det smarte, nye hjelpemiddelet for bedre å kunne imøtekomme kundenes behov. Den fungerer som en forlengelse av deg selv, slik at du kan se hvilke utfordringer de støter på i hverdagen. Det bidrar også til at de lettere får tillit til løsningen som er valgt for hjelpe hørselen deres. 93 % av brukerne sier at Signia Assistant gjør at de stoler mer på høreapparatet sitt, og at de føler at det gir dem bedre kontroll over egen hørsel.*

Med Connexx kan du finne alle endringer gjort av Signia Assistant. Det er en smart løsning som gir deg mer fornøyde kunder.

* Hoydal EH, Fisher R-L, Wolf V, Branda E, Aubreville M. Empowering the wearer: AI-based Signia Assistant allows individualized hearing care. Hearing Review. 2020;27(7):22–26. 

Oppdag Signia Assistent

Bedre detaljer. Forbedret arbeidsflyt.

For å forbedre arbeidsflyten kommer Connexx 9 med mange nye og bedre egenskaper. Du kan fortsatt jobbe sømløst på tvers av Signia Nx-, primax-, binax- og micon-plattformene. Basert på brukerundersøkelser, støtter Connexx 9 nå flere funksjoner som for eksempel utvidet tilpasning fra monaural til binaural og en kopi-funksjon.


Connexx 9 er designet for å gi optimal brukervennlighet og tilbyr en ideell balanse mellom enkle og avanserte tilpasningsmuligheter. 

Raskere og smidigere tilpasning.

Connexx 9 har parallell programmeringsteknologi slik at du kan fortsette å justere mens høreapparatene programmeres aktivt i bakgrunnen.

Etter flere tiår med erfaring, tilbyr Connexx 9 et veldig høyt nivå av audiologisk yteevne, som nå har blitt enda bedre, med blant annet en ny ‘Kristisk gain måling’-funksjon.

Ingen kompromisser! Kom i gang med Connexx 9 nå!

Opplev Connexx 9
Kundeoversikt i Connexx 9
Legge inn audiogram i Connexx 9
Høreapparat valg med Connexx 9
Gjennomfør første tilpasning Connexx 9
Set topp "Own Voice Processing" (OVP) i Connexx 9
Enkel tuning i Connexx 9
Fin tuning i Connexx 9
Oppdag høreapparater i Connexx 9
Sett opp lytteprogram i Connexx 9
Fra monaural til binaural  tilpassingstime med Connexx 9
Tilpasse to inkompatible høreapparat med Connexx 9
Kritisk Gain måling i Connexx 9

ConnexxAir

ConnexxAir er den trådløse programmeringsenheten for nesten alle Signia høreapparater som er utstyrt med e2e wireless, og kan programmeres i Connexx 8.3 og nyere.

Noahlink Wireless

En industristandard programmeringsenhet basert på Bluetooth low energy standard. Dette betyr at Noahlink Wireless gir en fullstendig trådløs programmering av Signia Nx og Pure 13 BT høreapparater.

Gå til toppen